Vertelkoffer & Verhalen vertellen

Voor wie

voor iedereen die zich aangesproken voelt tot het vertellen van verhalen of sprookjes: leerkrachten, bibliothecarissen, leiding kinderopvang, studenten ROC’S, PABO’S en SPW-opleidingen.

Inleiding

Vertellen is zó leuk. Het is heerlijk om kinderen, maar ook volwassenen mee te nemen in de meest fantastische reizen door de verbeelding.
Vertellen is een bruikbaar instrument, omdat het een algemeen menselijke vaardigheid is.
U kunt verhalen ook gebruiken om iets uit te leggen of te verduidelijken.

Inhoud

In deze workshop gaan de deelnemers zelf aan de slag met beeldend vertellen.
De basis van verhalen vertellen, vertelstructuur, fantasietraining en presentatie komen aan de orde.
De verteller leert zijn verhaal naar eigen hand te zetten, interactie met zijn publiek op te bouwen en de ruimte optimaal te gebruiken.
Voorwerpen, schilderijen, kleurgebruik kunnen mogelijke inspiratiebronnen zijn.
Naast improvisatie wordt er ook gewerkt met bestaande verhalen.
Een ieder gaat met een eigen verhaal naar huis en is in staat tot het zelf maken en vertellen van een verhaal.

Vertelkoffer

Als u uw verhalen wilt toespitsen op kinderen, kunnen de mogelijkheden van een geheimzinnige vertelkoffer aan bod komen.

Duur

Deze workshop duurt afhankelijk van de door u te bepalen doelstelling, 1, 2 of 4 dagdelen en wordt op locatie aangeboden.

Mogelijkheid

De workshop is ook goed geschikt voor een team- of personeelsdag. Met elkaar werken aan een eigen of gezamenlijk verhaal. U zult met elkaar een hoop plezier beleven.

Reacties zijn gesloten.