Drama / expressie lessen als beroepshouding

Voor wie

Drama lessen voor studenten in het MBO onderwijs en HBO onderwijs, in het speciaal de welzijns opleidingen, PABO’S en SPW-opleidingen.

Doelstelling

Drama-expressie lessen of een project werken naar twee kanten toe:

  1. De beroepshouding van de student wordt vergroot. Juist drama is een middel bij uitstek waar de student veel van kan leren. Enkele voorbeelden: – de student leert omgaan met weerstanden – leert het verschil tussen volgen en leiden en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. – leert creatief denken in te zetten in moeilijke situaties.
  2.  Naast werken aan beroepshouding leert de student werkvormen in te zetten voor het werkveld

Inhoud

Er wordt in overleg met de opdrachtgever gekeken naar de doelstellingen van het curriculum en aan de hand hiervan komt ZILT met een voorstel. Vele werkvormen kunnen ingezet worden. Enkele voorbeelden: de student kan leren werken met – verschillende introductiespelvormen – werken met het zelf maken van scenes aan de hand van de vijf w’s, oorzaak-gevolg scenes te maken – werken met tableaus – werken met statussen en desgewenst – werken met personage ontwikkeling. Eigen presentatie zal een belangrijk onderdeel zijn van de lessen of het project.

Duur

Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de opdrachtgever variërend van een dagdeelworkshop tot lesprojecten van langere tijd.

Reacties zijn gesloten.