Verhaal op maat: verhalen in zakelijk perspectief

De kracht van verhalen vertellen

Wie is er niet eens verleid met woorden of in vervoering gebracht door de vertelkunst van een ander?

Met een verhaal kun je een reis door de tijd maken, toekomstige veranderingen in organisaties of reeds genomen beslissingen plaatsen en verbeelden. Ook kun je met verhalen de organisatiecultuur onderzoeken. Wat zijn de heldenverhalen die in uw organisatie de ronde doen, wat betekenen deze en welke beelden leven er over de toekomst van de organisatie, het team?
Verhalen: ontmoetingen over verleden, heden en toekomst.

Zie voorbeelden: ‘ teambuilding out of the box denken

Wij willen die verhalen boven tafel krijgen, laten vertellen en verbeelden zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan het veranderingstraject van uw organisatie of uw team.

Verhalen ondersteunen veranderingen binnen uw organisatie

Informeren

Verhalen van medewerkers geven veel informatie over de cultuur van de organisatie. Ieders verhaal heeft haar betekenis voor de organisatie en betekenis voor de medewerker zelf. Met beelden over het verleden en beelden over de toekomst. De verhalen leggen de belangrijkste bagage uit het verleden vast en er vloeien uitstekende aanknopingspunten uit voort voor uw communicatieplan of uw veranderingsproces.

Binden

Wat bindt ons eigenlijk uit het verleden en leidt ons naar de toekomst? Het samen opnieuw beleven van markante gebeurtenissen, de historie van de organisatie en de rol van ‘onze’ helden zijn een krachtig middel tot binding. Er ontstaat erkenning als er naar het verhaal van de collega geluisterd wordt. Maar ook het met elkaar maken van nieuwe beelden geeft een belangrijke impuls aan het saamhorigheidsgevoel en het verantwoordelijkheidsbesef dat ieder heeft bij de toekomst.
De medewerkers ontmoeten hiervoor elkaar in intieme sfeer, met aandacht voor elkaar, waardoor zij elkaar raken met hún verhaal van de toekomst.

Richting geven

In veranderende organisaties is het van groot belang dat de verschillende werknemers komen tot een gedeelde visie en betrokkenheid. Door het gezamenlijk bouwen aan verhalen en beelden wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw perspectief. Er ontstaat een nieuw vertrekpunt. Het verhaal focust de medewerkers op de toekomst, appelleert aan de gevoelswaarde zonder expliciet op de inhoud in te gaan. Het verhaal geeft richting en is een metaforisch toekomstbeeld dat gedurende het veranderingsproces steeds weer ingezet kan worden.

Het programma

U en uw medewerkers gaan op een actieve en inspirerende manier aan de slag met verhalen maken en vertellen. Ze werken individueel aan hun eigen verhaal en in teamverband werken zij aan een gemeenschappelijk beeld dat de drager is van een nieuw toekomstverhaal. Er zullen inspirerende oplossingen gevonden worden. Dit vraagt, net als het deelnemen aan het veranderingsproces in uw organisatie, om durven fantaseren, loslaten, associëren. Creativiteit aanboren. Vertrouwen en onderling respect. Deze sfeer vormt het uitgangspunt van dit programma.
Uiteraard wordt de concrete invulling van het programma op maat voor u ontwikkeld, variërend van een enkele workshop tot een serie van ontmoetingen. Zo leveren wij een betekenisvolle bijdrage aan uw veranderingstraject.

Zie opening/ afsluiting congres.

Reacties zijn gesloten.