Bedrijfsleven & Overheden

Uit de pers;  ‘ZILT zet mensen in beweging’

Al jaren bereiken ZILT theaterwerk vragen die variëren van het openen van een congres, dagvoorzitterschap, een workshop ‘out of the box denken’ als onderdeel in een veranderingstraject, het spelen van een voorstelling ‘op maat’ in het kader van een fusie,  het verzorgen van een training presentatie, theater als teambuilding, creatieve concept ontwikkeling of een verhalendiner.

De kracht ligt in het zorgvuldig proces, waarin betrokken partijen worden meegenomen. De opdrachtgever herkent zijn vraag en ontwikkelingen worden verwerkt.
ZILT theaterwerk hecht aan een persoonlijke benadering, enthousiaste bevlogenheid en gedreven betrokkenheid zijn onmisbare elementen.
ZILT kenmerkt zich door kijken naar mogelijkheden, de durf om het ‘anders’ te doen, lef en voortvarend werken.

Bedrijven  zijn contant aan het bewegen door veranderingen, reorganisaties,  afsplitsingen en fusies. Dat vergt vaak het nodige van uw medewerkers en managers.
Met elkaar ergens voor gaan is een belangrijk gegeven om werkplezier te ervaren.
Bovenal ook dat teamspirit gecreëerd wordt. Het kan belangrijk zijn dat uw medewerkers zijn of haar collega’s eens op een ‘andere manier ontmoet’. Wat leeft er onder uw medewerkers?

Het gehoord en gezien worden als medewerker is belangrijk. Verbindingen ervaren en eventuele (complexe) processen kunnen een plaats krijgen. 

Aanpak
In de voorbereiding heb ik een gesprek met u als opdrachtgever om uw vraag en doelstelling  helder te krijgen. Gedurende het gehele proces van voorbereiding zal er desgewenst regelmatig overleg plaatsvinden. Ik ga op zoek naar verrassende en inhoudelijke werkvormen die tot grote resultaten kunnen leiden. Plezier in het doen is een belangrijk uitgangspunt. De manier van werken is fris en we creëren een setting bij de deelnemers van kunnen en durven experimenteren. “Out of the box durven denken’

Opening  / afsluiting congres »
Dagvoorzitter/ presentatie »
Teambuilding ‘out of the box denken’ »
Theater als teambuilding »
Presenteren & vertellen »
Staan vanuit je authenticiteit
Verhaal op maat »
Verhalendiner  »
Projecten / creatieve concepten »

Reacties zijn gesloten.