Workshop ‘De kunst van het vertellen’, presenteren

Voor wie

Deze workshop presenteren is voor studenten en docenten die willen leren zichzelf te bekwamen in het beroepsmatig beter presenteren en vertellen van een verhaal. Je eigen lef aanboren en ruimte durven nemen voor het publiek.

Algemeen

Verhalen kunnen ’andere werelden’ openen.
Vertellen is de kunst om je publiek mee te nemen in de wereld van de verbeelding. Vertellen is een bruikbaar instrument, omdat het een algemeen menselijke vaardigheid is.

Inhoud

In deze workshop leert de student te werken aan de basis van verhalen vertellen, de vertelstructuur en leert de student verbinding te maken met zijn verhaal.
Er wordt gewerkt aan fantasietraining en presentatie. De student leert improviseren als ook werken vanuit bestaande verhalen. De student boort zijn eigen creativiteit en lef aan.
Voorwerpen, schilderijen en kleurgebruik kunnen mogelijke inspiratiebronnen zijn.
De verteller leert zijn verhaal naar eigen hand te zetten en interactie met zijn publiek op te bouwen.
Een ieder gaat na deze workshop cursus met (eigen) verhalen naar huis en is in staat tot het zelf maken en presenteren van een verhaal. Presenteren is een belangrijk onderdeel in deze bruisende workshop.

Duur

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever variërend van één tot acht dagdelen

Reacties zijn gesloten.