Staan vanuit je authenticiteit

Workshop Presenteren

Deze workshop is voor die medewerkers die een stap verder durven gaan dan het vertellen van een verhaal en willen ervaren dat presenteren dicht bij jezelf ligt.

  • Hoe boor je je eigen lef en durf aan.
  • Hoeveel ruimte durf je te nemen.
  • Hoe gebruik je de ruimte, zet je de ruimte naar je hand.
  • Hoe kun je experimenteren met het gebruik van je stem.
  • Hoe kun je incasseren en je niet uit het veld laten slaan.
  • Hoe  reageer je vanuit wat je ervaart.

Deze workshop Presenteren kan als bedrijfstraining worden ingezet en is goed te combineren met de kunst van het vertellen.

Deze workshops worden in 2017 verschillende malen aangeboden met open inschrijving.

Uitgangspunt en sfeer

Deze workshop vraagt om durven fantaseren. Fantaseren is loslaten, associaties durven maken. Creatief zijn vraagt om vertrouwen en onderling respect. Deze sfeer vormt het uitgangspunt.

Reacties zijn gesloten.